Thursday, 28 April 2016

garam rangkap, aplikasi dan penentuan EAN

GARAM-GARAM RANGKAP 1.       Ammonium besi(II) sulfat (NH 4 ) 2 (Fe)(SO4) 2 .6H 2 O Reaksinya :                                      ...